24 جولای 2024
1 year ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 20 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی مارینکا و کراسنوگریوکا، ریونوپیل در منطقه دونتسک و نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: نیروهای دفاعی اوکراین در مسیرهای ولیکا نووسیلکا - استارومایورسکه و نووسیلکا - استارومایورسکه موفق شدند.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، سردینا-بودا، پوپیوکا، ایسکریسکیوشینا، ولفین، استپنه از منطقه سومی و کوزاچا لوپان، ووچانسک و بودارکی در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، سینکیوکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به کیسلیوکا حمله هوایی کردند.
1 year ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، لیمان، برستوف و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و سیورسک در منطقه دونتسک انجام دادند.
1 year ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، آودیوکا، پروومایسکه و سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Avdiyivka حمله هوایی کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا و ماکسیمیلیانیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، ووهلدار، زولوتا نیوا و شاختارسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ولیکا نووسیلکا، ماکاریوکا و ریونوپیل انجام داده است.
1 year ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ویلنه پل، ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Zaliznychne، Lobkove، Kamyanske منطقه Zaporizhzhia; Synelnykove و Nikopol منطقه Dnipropetrovsk. Burhunka، Kherson، Sadove، Berehove و Veletenske در منطقه Kherson و Ochakiv از منطقه Mykolayiv. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف و پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
حملات ارتش روسیه پایانه های غلات در بنادر اودسا و چورنومورسک را هدف قرار داد
1 year ago
رسانه روسی: ناوگان دریای سیاه روسیه از کشف مین دریایی اوکراین در دریای سیاه خبر داد
انفجارهای قدرتمند در میدان شلیک Stary Krym همچنان ادامه دارد. به احتمال زیاد مهمات کالیبر بزرگ در آتش است1 year ago
انفجارهای قدرتمند در میدان شلیک Stary Krym همچنان ادامه دارد. به احتمال زیاد مهمات کالیبر بزرگ در آتش است
آسیب گسترده به زیرساخت های غیرنظامی در اودسا در نتیجه حمله روسیه1 year ago
آسیب گسترده به زیرساخت های غیرنظامی در اودسا در نتیجه حمله روسیه
انبار کالا در بازار Nove Misto در نزدیکی اودسا ویران شد
1 year ago
انفجار در خرسون گزارش شده است
1 year ago
10 زخمی در نتیجه حمله روسیه در اودسا، انبار نفت و پایانه غلات آسیب دیدند
در حمله شبانه روسیه از 16 موشک کروز کالیبر، 8 موشک Kh-22، 6 موشک اونیکس که توسط مجتمع Bastion از کریمه پرتاب شد، 1 موشک Kh-59 و 32 پهپاد شاهد استفاده کرد.
پدافند هوایی اوکراین 13 موشک کالیبر، 1 موشک Kh-59 و 23 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد.
4 روستا تخلیه شد، بزرگراه تاوریدا به دلیل انفجار و آتش سوزی در میدان تیر در منطقه کیروفسکی کریمه بسته شد.1 year ago
4 روستا تخلیه شد، بزرگراه تاوریدا به دلیل انفجار و آتش سوزی در میدان تیر در منطقه کیروفسکی کریمه بسته شد.
ترافیک راه آهن از طریق Shepetivka از سر گرفته شده است
1 year ago
پهپادهای روسی به یک زیرساخت در منطقه ژیتومیر برخورد کردند
1 year ago
انفجار در Kropivnytsky گزارش شده است
1 year ago
انفجارهای شدید در خرسون گزارش شده است
انباری با وسایل آتش بازی در اودسا منفجر شد
1 year ago
پدافند هوایی در منطقه کیف فعال است، هواپیماهای بدون سرنشین هوابرد
1 year ago
اودسا در طول شب با چندین موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفت
ارتش روسیه چندین موشک اس 300 را به سمت زاپوریژژیا پرتاب کرد
1 year ago
انفجار و آتش سوزی در یاسونوواتا
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 36 درگیری جنگی با نیروهای روسی از غرب به لیمان پرشی در منطقه خارکف، از غرب به دیبروبا و شرق به وسله در منطقه لوهانسک، نزدیک مینکیوکا، جنوب شرق به اوریخوو-واسیلیوکا، جنوب شرق به بوهدانیوکا و نزدیک ایوانیوسکه در منطقه دونتسک داشت. ، Avdiyivka منطقه دونتسک، در نزدیکی Maryinka و نزدیک Krasnohorivka، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
1 year ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه چویکیوکا، بویارو لژاچی، ایسکریسکیوشینا، پاولیوکا در منطقه سومی و ووچانسک، کاراییچنه و بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوپیلیا در منطقه سومی حمله هوایی کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه کراماتورسک، کوستیانتینیوکا، چاسیو یار، پلشییوکا، اولکساندرو-شولتین، پیونیچن و کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Bohdanivka و Oleksandro-Shultyne انجام داده است.
1 year ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووآندرییوکا، نووباخموتیوکا، کرامیک، آودییوکا، نولسکه و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هاستر، وسلی هی و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه بلاهوداتنه، ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، نووداریوکا و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ماکاریوکا، بلاهوداتنه، نووداریوکا و کومار در منطقه دونتسک انجام داده است.
1 year ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ویلنه پل، ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Zaliznychne، Verkhnya Tersa، Huliaipilske، Preobrazhenka و Bilohirya منطقه Zaporizhzhia. Mykhaylivka، Novoberyslav، Mykilske، Inzhenerne، Kizomys از منطقه Kherson و شهرستان Kherson و Ochakiv از منطقه Mykolayiv. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی اوریخیف منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام دادند.
پدافند هوایی اوکراین 6 فروند از 6 موشک کروز کالیبر و 31 فروند از 36 پهپاد شاهد را سرنگون کرد.1 year ago
پدافند هوایی اوکراین 6 فروند از 6 موشک کروز کالیبر و 31 فروند از 36 پهپاد شاهد را سرنگون کرد.
پدافند هوایی شبانه 6 موشک کالیبر و 25 پهپاد را در اودسا و میکولایف سرنگون کرد. هواپیمای بدون سرنشین به یک شی صنعتی در میکولایف برخورد کرد1 year ago
پدافند هوایی شبانه 6 موشک کالیبر و 25 پهپاد را در اودسا و میکولایف سرنگون کرد. هواپیمای بدون سرنشین به یک شی صنعتی در میکولایف برخورد کرد
1 year ago
ارتش روسیه مناطق نیکوپل و سینلنیکوف در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد
1 year ago
رئیس مقامات اشغالگر در کریمه مدعی شد 9 فروند پهپاد در شبانه روز در کریمه شرقی سرنگون و 19 فروند با ابزار جنگ الکترونیک رهگیری شدند.